Đà Nẵng những ngày trong Tâm Dịch. 😢 Cre Jackie Tran...

Đà Nẵng những ngày trong Tâm Dịch. 😢

Cre Jackie Tran

Xem thêm : Tạo Ảnh Đẹp Từ VSCO và LIGHTROOMVẫn là màu film thôi ạ 😉...

Vẫn là màu film thôi ạ 😉

Xem thêm : Tạo Ảnh Đẹp Từ VSCO và LIGHTROOMMàu này phải nói là chỉnh siêu xinh nè mng 😛 ❀ Fᴏʟʟᴏᴡ Iɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ : h...

Màu này phải nói là chỉnh siêu xinh nè mng 😛

❀ Fᴏʟʟᴏᴡ Iɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ : https://instagram.com/imbtran77?igshid=1vs935e2fz5kv

👉Link Preset: https://drive.google.com/file/d/1HWwPj9trECbHuB48MMnpFWcZV9-NkxEr/view?usp=drivesdk

👥Cre: Phước Khiêm

Xem thêm : Tạo Ảnh Đẹp Từ VSCO và LIGHTROOM𝐇𝐢 𝐞𝐦 😌👙 𝐓𝐨𝐧𝐞 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐏𝐞𝐞𝐥 𝐀̉𝐧𝐡 : 𝐇𝐨𝐚 𝐇𝐚...

𝐇𝐢 𝐞𝐦 😌👙

𝐓𝐨𝐧𝐞 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐏𝐞𝐞𝐥 𝐀̉𝐧𝐡 : 𝐇𝐨𝐚 𝐇𝐚𝐮 𝐇𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠

Link : https://drive.google.com/file/d/17t7uHgGfDGRmdfKPw68fFUS4_4LC9TIZ/view?usp=drivesdk

lightroom

Xem thêm : Tạo Ảnh Đẹp Từ VSCO và LIGHTROOMNhìn anh lúc nào cũng fresh❤️ 📷: _klinh209 (https://drive.google.com/...

Nhìn anh lúc nào cũng fresh❤️ 📷: klinh209 (https://drive.google.com/file/d/1CXuLJIfBdCuFCH4SYnxUW7t2gL8Sn1Y/view?usp=drivesdk )

Lr

Xem thêm : Tạo Ảnh Đẹp Từ VSCO và LIGHTROOM