😂😂😂...

😂😂😂

Xem thêm : Photoshop Có Tâm & Troller (New)Các bác thay giúp e cái background nào đẹp đẹp với ạ.... E xin cảm ơn ...

Các bác thay giúp e cái background nào đẹp đẹp với ạ…. E xin cảm ơn ạ Lần đầu của e .. Xin đừng troll🥺

Xem thêm : Photoshop Có Tâm & Troller (New)Vì 1 nụ cười của ai đó khiến tôi chăm đi học 3 năm...

Vì 1 nụ cười của ai đó khiến tôi chăm đi học 3 năm

Xem thêm : BLEND & RETOUCH